Formandsberetning 2024 for Helle Medienet –
Generalforsamling torsdag d. 21.03 2024 :
Min beretning i år starter et år tilbage, hvor vi holdt generalforsamling her på stedet og herefter tog
fat på det nye år.
Vi fik så en faktura fra Agerbæk Hotel, hvoraf det fremgik, at 12 havde fået et stjerneskud og 5 en
klassisk pariserbøf med tilhørende øl, vin og vand. – Peder betalte regningen, som var meget rimelig
– bemærkede dog, at en småkage til kaffen var ret dyr, så i år får vi i stedet en dessert.
Helle Medienet – historik :
5 ”gamle ” antenneforeninger , Agerbæk, Fåborg , Grimstrup , Nordenskov og Årre beslutter i 2003
at koble os sammen i en paraplyorganisation. Vi fortsatte hver især de tre følgende år som
selvstændige antenneforeninger, men fortalte samtidig, at vores mål var at fusionere til et selskab
Helle Medienet. Anlæggene var koblet sammen med en fiber mellem byerne. Vi havde her en
pakkeløsning for TV og internetsignal og ip-telefoni. – Dansk Kabel-TV udbyggede vore anlæg og
forbandt byerne via en fiber. Vi indgik en aftale med Dansk Kabel-TV og lånte 2,5 mill til projektet.
I 2006 slog vi os endelig sammen og de fem gamle antenneforeninger blev nedlagt. – I 2009 gik vi
over til Canal Digital – de kunne tilbyde en lille vælg selv-løsning. – Stofa overtog CD i 2012 og her
køber SE (Syd Energi ) også Stofa og driver det videre. – I 2023 blev det så godkendt af
konkurrencestyrelsen, at Norlys opkøber Stofa og Stofa-navnet udgår .
Årets gang – teknisk set :
Vi har har – som andre år – selvfølgelig haft henvendelser med forskellige tekniske udfordringer. –
Der sker så det, at hvis jeg får en direkte henvendelse fra et medlem, sender jeg den videre til Norlys kundeservice. –

Vi har dog i bestyrelsen en bagdør til Norlys, som vi benytter, men her kan der også være kø.
Her bliver jeg også ofte mødt af musik i røret, men bliver ret hurtigt spurgt om, jeg ønsker at blive
ringet op. Det vælger jeg altid, for jeg oplever, at det er den hurtigste måde at komme frem i køen på.

Der er mange forskellige tekniske udfordringer hos medlemmer :
Pixeleringer : er det på alle kanaler – hvor gammelt er dit antennekabel /
vægdåse / fordeler / forstærker osv. — kun det halve af skærmen (lille slag – små elektriske
strømninger på skærmen vandret og lodret )
Ustabilt internet : kablet forbindelse / wifi ? –
Hjemmeside :

Vi fik sidste år vores hjemmeside op at køre igen. – www.hellemedienet.dk – her lægger vi de sidste
nyheder op samtidig med, at de faste opslag er tilgængelige. – Det er ikke nogen fantastisk fancy
hjemmeside, men der er de oplysninger, som man har brug for. Siden peger også hen på Norlys, så
man kan orientere sig der. – Og jeg synes, at Norlys har forbedret sig hvad information angår : Når
man logger ind på Norlys.dk og ønsker at orientere sig om f.eks priserne på internet, så taster man
sin adresse ind og nu vises prisen på internet leveret på fiber og leveret på coax af Helle Medienet.
Her kan man straks se, at der er penge at spare ved at benytte Helle Medienet. – Produktet er det
samme – vi leverer også 1000 mbit internet, efter at vi opgraderede til Docsis 3.1 .
Og nu et par eksempler på, hvad et par af vore medlemmer oplevede sidste år :

1. Sommerhus – tilvalgskanaler – fejl i faktureringen :
Der er en kreditnota og penge på vej retur til os på ca. 8.600 kr. – God dag ��

2. Medlem flytter fra Fåborg til Agerbæk / Norlys fiber : Det drejer sig om kr. 5474,95
+ 971,54. – – kr 6.447 retur .
3. Tre måneders gratis internet til et medlem, som havde fået en boks, som slet ikke
fungerede.
4. Et medlem holdt fri fra arbejde for at kunne låse teknikeren ind. Aftale kl 12.00 –
16.00. Teknikeren kom kl 8.00. – Det gav 3 mdr gratis TV og internet.
I årets løb har vi deltaget i flere møder med bl.a. Norlys, hvor de har skitseret, i hvilken retning
markedet går – både teknisk set og set fra forbrugerens synspunkt. – Forbrugsmønstret er jo
forandret meget hen over årene. – – Færre på TV-pakkerne – mere streaming. – –
Det er endvidere lige blevet godkendt, at Norlys køber Telia, så der vil komme flere nyheder, inden
vi er ude af 2024.
Økonomi :
Peder vil om lidt fremvise vores årsregnskab, og det ser ret godt ud. Vi kan jo hvert år vise et pænt
regnskab til trods for, at vi leverer produkter, som prismæssigt ligger under vore kollegurenter og
vort medlemstal har været faldende over årene. – Besparelse 1000 – 1200 kr / år – – og vort
medlemstal er dalet til ca det halve i forhold til 2003, hvor vi ca 1.400 . – –
Specielt i vores 2023 – regnskab har vi en post fra 2022 på kr 139.000 , som jo reelt tilhører 2022.
Altså regnskabet er i hvert fald 139.000 kr bedre i år , end det burde være. – Fibervederlag er en
kompensation for de medlemmer, som Norlys lukker over på deres fiberforbindelse. – Det er imod
vores samhandelsaftale.
Fremtidsplaner :
Vi vil fortsætte vores arbejde med at servicere vore medlemmer på bedste vis. – I årenes løb, har vi
sendt teknikere ud til folk, som havde det ene- eller andet problem. Hvis det har medført en
faktura, har vi betalt den, da den gode økonomi, vi har, på denne kontante måde kommer vore
medlemmer til gode.

Vi vil også fortsætte vore tanker om, hvor Helle Medienet skal være i fremtiden. Vi kan jo sælge
anlægget i morgen, hvis vi vil.
Til slut vil jeg takke for det gode samarbejde med bestyrelse og lokalrepræsentanter og ligeledes
med vore kontakter hos Norlys – key account manager og teknikere .
21.03. 2024

Børge T. Ottosen
Formand / Helle Medienet.