HELLE MEDIENET

Generalforsamlingen i Helle Medienet på torsdag d. 21. marts starter med spisning kl. 18.00 .

Ordinær generalforsamling på Agerbæk Hotel
Torsdag d. 21. marts 2024 kl 19.00

Dagsorden :
1 Valg af dirigent
2 Beretning om foreningens virksomhed og planer for det kommende år
3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Fastsættelse af tilslutningsafgift og kontingent
6 Valg til bestyrelse og suppleanter :

På valg er –
Klaus K. Hansen – Peder Søndergård
Nyvalg : Bent Andreasen
Suppleanter på valg :
Jens Christensen

7 Valg af revisor. – På valg er Peter Jensen
8 Eventuelt